Ana Sayfa

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Hakkında

Haliç Üniversitesi Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Araştırma Ve Uygulama Merkezi; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin 2 numaralı alt bendi uyarınca;

  • Atatürkçü düşünce, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda gençler yetiştirilmesi ve öğretim elemanlarının bu konulardaki bilgilerinin tazelenmesini sağlamak,
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile ilgili araştırma ve gelişmelerin yapılmasını sağlamak,
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile ilgili bir ihtisas kitaplığı ve arşivi oluşturmak,
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konularında konferanslar, seminerler ve kurslar ve diğer her tür ilmi toplantılar ve kongreler düzenlemek, kitap ve makale türünde yayınlarda bulunmak,
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Derslerini okutan her düzeydeki öğretim elemanına yardımcı olmak, aralarındaki fikir alışverişlerini ve ilmi dayanışmayı sağlamak,
  • Merkezin amaç ve görevlerini gerçekleştirmek için yurt içindeki ve yurt dışındaki araştırma ve eğitim kurumlarıyla ve konunun uzmanlarıyla işbirliği yapmak amaç ve görevlerini gerçekleştirmek üzere 07.06.2001 tarihinde kurulmuştur.