Ana Sayfa

ADAY ÖĞRENCİ

Merkez Kitaplığı

Aşağıda yer alan kitap listesi Haliç Üniversitesi Kütüphanesi’nde yer alacak Merkez İhtisas Kitaplığı’nın kuruluş aşamasındaki listesi olup yapılan bağış ve satın almalar ile güncellenecektir.

NO  YAZAR ESER ADI  TEMİN EDİLME YOLU
1 Kemal Atatürk NUTUK Bağış (M. E. Zeren)
2 Kemal Atatürk NUTUK Bağış (M. E. Zeren)
3 Kemal Atatürk NUTUK Bağış (M. E. Zeren)
4 Ali GÜLER Askeri Öğrenci Mustafa Kemal’in Notları Bağış (M. E. Zeren)
5 Dursun Ayan, vd. (Haz.) Yetmişbeşinci Yılında Büyük Nutuk’u Anlayarak Okumak Bağış (M. E. Zeren)
6 Hüsamettin Yıldırım, vd. (Haz.) Atatürk ve Modern Türkiye Bağış (M. E. Zeren)
7 Berna Türkdoğan (Haz.) Atatürkçü Düşüncede İnsan Hakları İşbirliği ve Bölgesel Barış Panel Konuşmaları (10-13 Temmuz 2000) Bağış (M. E. Zeren)
8 Berna Türkdoğan (Haz.) “Atatürk, Milli Egemenlik ve Evrensel Barış” Paneli Bağış (M. E. Zeren)
9 Yasemin Türkkan, vd. (Haz.) Cumhuriyet’in 87. Yılında Anayasa ve Dış Politika Tartışmaları Bağış (M. E. Zeren)
10 Bilal Şimşir Atatürk Dönemi –İncelemeler- Bağış (M. E. Zeren)
11 Atatürk Araştırma Merkezi Kazım Karabekir Paşa’yı Anma Töreni – 25 Ocak 1994 Bağış (M. E. Zeren)
12 Mehmet Önder Atatürk Evleri Atatürk Müzeleri Bağış (M. E. Zeren)
13 İlyas Kemaloğlu, vd. (Haz.) Soğuk Savaştan Günümüze Türk-Rus İlişkileri II. Çalıştayı Bağış (M. E. Zeren)
14 İlhan Turan (Haz.) İsmet İnönü Lozan Barış Konferansı Konuşma, Demeç, Makale Mesaj, Anı ve Söyleşileri Bağış (M. E. Zeren)
15 Atatürk Araştırma Merkezi 10 Kasım 1993 Devlet Töreni Konuşmaları ve Atatürk ve Eğitim Paneli Bağış (M. E. Zeren)
16 Atatürk Araştırma Merkezi 10 Kasım 1994 Devlet Töreni Konuşmaları ve Atatürk ve Türk Kimliği Paneli Bağış (M. E. Zeren)
17 Ethem Ruhi Fığlalı, vd. Atatürk Düşüncesinde Din ve Laiklik Bağış (M. E. Zeren)
18 Reşat Genç (Haz.) Türkiye’yi Laikleştiren Yasalar Bağış (M. E. Zeren)
19 Mehmet Saray Türklerde Dini ve Kültürel Hoşgörü, Atatürk ve Laiklik Bağış (Mehmet Saray)
20 Hamza Eroğlu Atatürk ve Milli Egemenlik Bağış (M. E. Zeren)
21 Mehmet Saray Atatürk’ün Türklük ve Milliyetçilik Anlayışı Bağış (Mehmet Saray)
22 Mustafa Keskin Atatürk’ün Millet ve Milliyetçilik Anlayışı Bağış (M. E. Zeren)
23 Zekeriya Türkmen Musul Meselesi Askeri Yönden Çözüm Arayışları (1922-1925) Bağış (M. E. Zeren)
24 Serpil Sürmeli Milli Mücadelede Tekalif-i Milliye Emirleri Bağış (M. E. Zeren)
25 Yaşar Baytal Atatürk Döneminde Sosyal Yardım Faaliyetleri (1923-1938) Bağış (M. E. Zeren)
26 Atatürk Araştırma Merkezi Ali Fuat Cebesoy’u Anma Paneli (10 Ocak 1994) Bağış (M. E. Zeren)
27 Nevzat Köken Cumhuriyet Dönemi Tarih Anlayışları ve Tarih Eğitimi (1923-1960) Bağış (M. E. Zeren)
28 Osman Akandere Atatürk’ün Seçim Yolu ile Üstlendiği Vazifeler Bağış (M. E. Zeren)
29 Mehmet Saray, vd. Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti konusunda Yurt Dışında yayımlanmış Makaleler, Tezler ve Bildiriler Bibliyografyası Bağış (M. E. Zeren)
30 Mehmet Yıldız Modernleşme Dönemi Osmanlı Siyasi Metinleri Bağış (M. E. Zeren)
31 Atatürk Araştırma Merkezi Atatürk ve Döneminden Medeniyete Bakışlar Bağış (M. E. Zeren)
32 Mehmet Saray Bilimsel Araştırma Yöntemleri El Kitabı Bağış (Mehmet Saray)
33 Mehmet Saray Ana Hatlarıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun Sorunları ve Çözüm Yolları Bağış (Mehmet Saray)
34 Mehmet Saray, vd.  (Haz.) Atatürk ve Çağdaşlaşma Belgeler ve Görüşler Bağış (Mehmet Saray)
35 Mehmet Saray Atatürk’ü Nasıl Anlamalıyız? Bağış (Mehmet Saray)
36 Semih Yalçın (vd.) Prof. Dr. Mehmet Saray Makaleler 1 Bağış (Mehmet Saray)
37 Semih Yalçın (vd.) Prof. Dr. Mehmet Saray Makaleler 2 Bağış (Mehmet Saray)
38 Semih Yalçın (vd.) Prof. Dr. Mehmet Saray Makaleler 3 Bağış (Mehmet Saray)
39 Semih Yalçın (vd.) Prof. Dr. Mehmet Saray Makaleler 4 Bağış (Mehmet Saray)
40 Mehmet Saray Atatürk’ün Milli Devleti ve Küreselleşme Bağış (Mehmet Saray)
41 Mehmet Saray Türk Dünyasında Neler Oldu? Bağış (Mehmet Saray)
42 Mehmet Saray İstanbul Üniversitesi Tarihi (1453-1993) Bağış (Mehmet Saray)
43 Mehmet Saray Yeni Türk Cumhuriyetleri Tarihi Bağış (Mehmet Saray)
44 Mehmet Saray Doğu Türkistan Türkleri Tarihi Bağış (Mehmet Saray)
45 Mehmet Saray, vd. (Haz.) Atatürk’ün İslâma  Bakışı Belgeler ve Görüşler Bağış (Mehmet Saray)
46 Mehmet Saray Türk-İran İlişkileri Bağış (Mehmet Saray)
47 Mehmet Saray Ermenistan ve Türk-Ermeni İlişkileri Bağış (Mehmet Saray)
48 Mehmet Saray Atatürk’ün Konuşma ve Yazışmalarında Ermeni Sorunu Bağış (Mehmet Saray)
49 Mehmet Saray Sovyet Tehdidi Karşısında Türkiye’nin NATO’ya girişi Bağış (Mehmet Saray)
50 Mehmet Saray Atatürk’ü Nasıl Anlamalıyız? Bağış (Mehmet Saray)
51 Mustafa Tarakçı Duruş Bağış (M. E. Zeren)
52 (Ülker Yayınları) Atatürk’ten Mektuplar Hatıralar Bağış (M. E. Zeren)
53 Gültekin Baktır Bir Cumhuriyet Kadınının Anıları Bağış (M. E. Zeren)
54 Genelkurmay Başkanlığı Yayın Kurulu Türk Tarihi İçinde Atatürk ve Cumhuriyet Bağış (M. E. Zeren)
55 Adnan Şişman XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinde Yabancı Devletlerin Kültürel ve Sosyal Müesseseleri Bağış (M. E. Zeren)
56  Şevket Süreyya Aydemir Suyu Arayan Adam Bağış (M. E. Zeren)
57 Kerem Çalışkan Mustafa Kemal’in İsyan Muhtırası - 20 Eylül 2017 Bağış (M. E. Zeren)
58 Şevket Süreyya Aydemir Lider ve Demagog Bağış (M. E. Zeren)
59 Emre Kongar Atatürk Üzerine Bağış (M. E. Zeren)
60 Hikmet Özdemir Atatürk’ün Ardından – Sir Percy Loraine’in Tanıklığı Bağış (M. E. Zeren)
61 Grigoriy Petrov Beyaz Zambaklar Ülkesinde Bağış (M. E. Zeren)
62 Hasan Ali Yücel İyi Vatandaş İyi İnsan Bağış (M. E. Zeren)
63 Tayfur Sökmen Hatay’ın Kurtuluşu İçin Harcanan Çabalar Bağış (Ayferi Göze)
64 Reşit Ülker Ata’nın Bursa Nutku Bağış (Ayferi Göze)
65 Ayferi Göze Siyasal Düşünceler ve Yönetimler Bağış (Ayferi Göze)
66 Ayferi Göze Türk Kurtuluş Savaşı ve Devrimi Tarihi Bağış (Ayferi Göze)
67 Sinan Meydan Atatürk ve Türklerin Saklı Tarihi Bağış (Ayferi Göze)
68 Niyazi Mehmet Banoğlu Atatürk’ün İstanbul’daki Günleri Bağış (M. E. Zeren)
69 Çetin Özek Türkiye’de Laiklik Bağış (Ayferi Göze)
70 Vedat Nedim Tör Kemalizmin Dramı Bağış ( H. Hüsrev Hatemi)
71 Mustafa Selim İmece Şapka Devriminde Kastamonu ve İnebolu Seyehatleri Bağış ( H. Hüsrev Hatemi)
72 Ahmet Mumcu Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi Bağış ( H. Hüsrev Hatemi)
73 Ömür Sezgin Türk Kurtuluş Savaşı ve Siyasal Rejim Sorunu Bağış ( H. Hüsrev Hatemi)
74 Haz. Kültür Bakanlığı Atatürk’ün Milli Dış Politikası Bağış ( H. Hüsrev Hatemi)
75 Rasih Nuri İleri Atatürk ve Komünizm Bağış ( H. Hüsrev Hatemi)
76 Peyami Safa Milli Mücadelenin Üç Kahramanı II Bağış ( H. Hüsrev Hatemi)
77 Cahit Tanyol Laiklik ve İrtica Bağış ( H. Hüsrev Hatemi)
78 Mehmet Çelik Çanakkale’den Dersim’e Yakın Tarihin Şifreleri Bağış ( H. Hüsrev Hatemi)
79 Cahit Tanyol Atatürk ve Halkçılık Bağış ( H. Hüsrev Hatemi)
80 Orhan Türkdoğan Kemalist Modelde Fert ve Devlet İlişkileri Bağış ( H. Hüsrev Hatemi)
81 Haz. MHAUM Atatürk’ün Hukuk Devrimi Bağış ( H. Hüsrev Hatemi)
82 Tevfik Bıyıklıoğlu Atatürk Anadolu’da Bağış (Ayferi Göze)
83 A.Afetinan M. Kemal Atatürk’ün Karlsbad Hatıraları Bağış (Ayferi Göze)
84 Kurt Steinhaus Atatürk Devrimi ve Sosyolojisi I Bağış (Ayferi Göze)
85 Charles N. Sherrill Mustafa Kemal I Bağış (Ayferi Göze)
86 Sami N. Özerdim Bilinmeyen Atatürk Bağış (Ayferi Göze)
87 Mustafa A. Aysan Atatürk’ün Ekonomi Politikası Bağış (Ayferi Göze)
88 Mahmut Goloğlu Atatürk İlkeleri ve Bursa Nutku Bağış (Ayferi Göze)
89 Yüksel Ülken Atatürk ve İktisat Bağış (Ayferi Göze)
90 Emine Gürsoy Naskali (Ed.) Çerez Kitabı Bağış (Emine Gürsoy Naskali)
91 Emine Gürsoy Naskali Bozkırdan Bağımsızlığa Manas Bağış (Emine Gürsoy Naskali)
92 Emine Gürsoy Naskali (Ed.) Küslük Kıtabı Bağış (Emine Gürsoy Naskali)
93 Emine Gürsoy Naskali Tuz Kitabı Bağış (Emine Gürsoy Naskali)
94 Emine Gürsoy Naskali (Ed.) Takvim Kitabı Bağış (Emine Gürsoy Naskali)
95 Emine Gürsoy Naskali (Ed.) Uçmağa Varmak Kitabı Bağış (Emine Gürsoy Naskali)
96 Emine Gürsoy Naskali (Ed.) Renk Kitabı Bağış (Emine Gürsoy Naskali)
97 Emine Gürsoy Naskali (Ed.) Hapishane Kitabı Bağış ( Emine Gürsoy Naskali)
98 Emine Gürsoy Naskali (Ed.) İğdiş, Sünnet, Bedene Şiddet Kitabı Bağış (Emine Gürsoy Naskali)
99 Emine Gürsoy Naskali Türkmen Şiiri Antolojisi Bağış (Emine Gürsoy Naskali)
100 Emine Gürsoy Naskali Tezkiretü’l-Evliya Bağış (Emine Gürsoy Naskali)
101 Emine Gürsoy Naskali (Ed.) Yalan Kitabı Bağış (Emine Gürsoy Naskali)
102 Emine Gürsoy Naskali (Ed.) Türk Kültüründen Argo Bağış (Emine Gürsoy Naskali)
103 Emine Gürsoy Naskali (Ed.) Ayakkkabı Kitabı Bağış (Emine Gürsoy Naskali)
104 Emine Gürsoy Naskali (Ed.) Muska Kitabı Bağış (Emine Gürsoy Naskali)
105 Emine Gürsoy Naskali (Ed.) Mutfak Gereçleri Kitabı Bağış (Emine Gürsoy Naskali)
106 Emine Gürsoy Naskali (Ed.) At Kitabı Bağış ( Emine Gürsoy Naskali)