ana sayfa  |  iletişim

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Araştırma Ve Uygulama Merkezinin Amaç Ve Görevleri;

  • Atatürkçü düşünce, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda gençler yetiştirilmesi ve öğretim elemanlarının bu konulardaki bilgilerinin tazelenmesini sağlamak,
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile ilgili araştırma ve gelişmelerin yapılmasını sağlamak,
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile ilgili bir ihtisas kitaplığı ve arşivi oluşturmak,
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konularında konferanslar, seminerler ve kurslar ve diğer her tür ilmi toplantılar ve kongreler düzenlemek, kitap ve makale türünde yayınlarda bulunmak,
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Derslerini okutan her düzeydeki öğretim elemanına yardımcı olmak, aralarındaki fikir alışverişlerini ve ilmi dayanılmayı sağlamak,
  • Merkezin amaç ve görevlerini gerçekleştirmek için yurt içindeki ve yurt dışındaki araştırma ve eğitim kurumlarıyla ve konunun uzmanlarıyla işbirliği yapmaktır,

Merkezimiz 07.06.2001 tarihinde kurulmuş ve bu tarihten itibaren yukarıdaki amaç ve görevler doğrultusunda etkin bir şekilde faaliyetini sürdürmektedir.